ESAn logo

Etelä-Saimaan Ampujat ry

Kilpailut Harjoitusvuorot Jaostot Nuorisotoimi Jäseneksi Yhteystiedot Tiedotteet Artikkelit Ampumakoulu

Pistoolijaosto

Urheilu- ja pienoispistooli

Urheilupistooli

Pienoispistooli

Ase on pienoispistooli, kaliperi .22, liipaisun laukaisuvastus on vähintään 1 kg.

Ampumamatka on 25 m.

Peruskilpailu muodostuu kahdesta osasta: tarkkuusosasta ja pikaosasta. Ynteensä peruskilpailun aikana ammutaan 60 laukausta, maksimipistemäärä on 600. Peruskilpailun kahdeksan parasta pääsee finaaliin.

Tarkkuusosa. Ensimmäisen osan 30 laukausta ammutaan ns. koulutauluun viiden laukauksen sarjoissa. Viiden laukauksen sarjaan on aikaa 5 minuuttia. Ennen ensimmäistä kilpasarjaa ammutaan viiden laukauksen koesarja.

Pikaosalla myös ammutaan 30 laukausta koesarjan jälkeen. Viiden laukauksen sarjoja ammutaan kääntyvään kuviotauluun. Taulu on näkyvissä 3 sekuntia ja sitten on piilossa 7 sekuntia. Nykyisissä elektronisissa taululaitteissa taulu ei käänny ollenkaan ja näkyvissä ja piilossaoleva aika ohjataan vihreän ja punaisen valon avulla. Ampuja odottaa taulun kääntymistä käsi alhaalla ja saa nostaa kättä vasta, kun taulu tulee näkyviin. Laukauksen jälkeen käsi lasketaan alas ja odotetaan seuraavaa kääntöä.

Finaaliin pääsee kahdeksan urheilija peruskilpailun perusteella. Finaali koostuu kahdesta vaiheesta, semifinaalista ja kahdesta mitaliottelusta. Tulostarkastus tapahtuu osuma tai ohi periaatteella. Semifinaali koostuu viidestä viiden laukauksen pikaosasarjasta. Kaikki 8 finalistia ampuvat semifinaalit. Mitaliotteluissa semifinaalin jälkeen ensimmäisenä ja toisena olevat urheilijat kilpailevat kulta- ja hopeamitaleista ja kolmantena ja neljäntenä olevat pronssimitalista.

Vakiopistooli

Ase on pienoispistooli, kaliperi .22, liipaisun laukaisuvastus on vähintään 1 kg.

Ampumamatka on 25 m.

Kilpailussa ammutaan 60 laukausta koulutauluun. Viiden laukauksen aika on rajoitettu. Ensin ammutaan neljä 150 sekunnin sarjaa, sitten neljä 20 sekunnin sarjaa ja lopuksi neljä 10 sekunnin sarjaa.

Kilpailun maksimitulos on 600 pistettä.

Vapaapistooli

Vapaapistooli

Vapaapistooli

Ase on vapaapistooli, kaliperi .22. Laukaisuvastus on vapaavalintainen.

Kilpailussa ammutaan 60 laukausta 2 tunnin aikana. Kilpailun alussa saa ampua koelaukauksia, joiden määrää ei ole rajoitettu.

Ampumamatka on 50 m. Taulu on koulutaulu.

Finaaliin pääsee peruskilpaailun kahdeksan parasta. Finaalit koostuvat kahdesta kolmen kilpalaukauksen sarjasta, kummankin apuma-aika on 150 sek. Tätä seuraa 14 yksittäistä kilpalaukausta kunkin ampuma-aika 50 sek. Alimman tuloksen ampunut urheilija karsiutuu kahdeksannen laukauksen jälkeen ja tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. Yhteensä ammutaan 20 finaalilaukausta.

Olympiapistooli

Ase on pienoispistooli, kaliperi .22, jonka laukaisuvastusta ei ole rajoitettu.

Tauluryhmä muodostuu viidestä kuviotaulusta, jotka avautuvat samanaikaisesti määrätyksi ajaksi.

Ampumamatka on 25 m.

Kilpailussa ammutaan 60 laukausta. Kilpailu jakautuu kahteen osaan. Kummassakin osassa ammutaan kaksi kahdeksan, kuuden ja neljän sekunnin sarjaa viiteen rinnakkaiseen tauluun, yksi laukaus kuhunkin.

Finaaliin pääsee peruskilpaailun kahdeksan parasta. Finaali koostuu kahdeksasta viiden laukauksen 4 sekunnin sarjasta osuma tai ohi periaatteella. Alimman tuloksen saavuttaneiden finalistien karsinta alkaa neljännen sarjan jälkeen ja jatkuu kunnes kulta- ja hopeamitalit on ratkaistu. Osuma-alue on 9,7 vyöhyke 25 m olympiapistoolitaulussa.

Ilmapistooli

mp4 video converter by EasyHtml5Video.com v2.8

Ilmapistooli

Ilmapistooli

Ase on ilmapistooli, kaliperi 4,5 mm. Laukaisuvastus on vähintään 500 g.

Ampumamatka on 10 m.

Kilpailussa naiset ampuvat 40 laukausta ja miehet 60 laukausta. 40 laukauksen ampuma-aika on 1 h 15 min ja 60 laukauksen 1 h 45 min. Kilpailun alussa saa ampua koelaukauksia, joiden määrää ei ole rajoitettu.

Finaaliin pääsee peruskilpaailun kahdeksan parasta. Finaalit koostuvat kahdesta kolmen kilpalaukauksen sarjasta, kummankin apuma-aika on 150 sek. Tätä seuraa 14 yksittäistä kilpalaukausta kunkin ampuma-aika 50 sek. Alimman tuloksen ampunut urheilija karsiutuu kahdeksannen laukauksen jälkeen ja tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. Yhteensä ammutaan 20 finaalilaukausta. Osuma-alue on 10,2 vyöhyke 25 m olympiapistoolitaulussa.

Pistoolitaulut

Taulu

25 m ja 50 m pistoolin taulu

Lajit: urheilu-/pienoispistooli, vakiopistooli, vapaapistooli.

Kympin halkaisija on 50 mm.

Taulu

Olympiapistoolitaulu

Lajit: pienois-/urheilupistooli, olympiapistooli.

Kympin halkaisija on 100 mm.

Taulu

Ilmapistoolitaulu

Lajit: ilmapistooli.

Kympin halkaisija on 11,5 mm.

Päivitetty 21.01.2018